Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie www.mikobnb.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. 
 3. Firma Just Homes sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji.

 

SPOSOBY DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz rezerwacji na stronie www.mikobnb.pl
 2. Telefonicznie - pod numerem: +48 730 010 445 
 3. Wysyłając e-mail na adres miko@justhome.pl
 4. Po dokonaniu rezerwacji należy uiścić wszelkie wymagane opłaty (oprócz tych opłacanych w trakcie zameldowania) przelewem lub za pomocą płatności on-line dostępnych na stronie mikobnb.pl maksymalnie do 14dni przed planowanym terminem rozpoczęcia rezerwacji.
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie do 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 

DODATKOWE OPŁATY

 1. Sprzątanie końcowe apartamentu, którego koszt jest zależny od metrażu mieszkania
  i wyszczególniony w jego ofercie – opłata pobierana jest automatycznie przy dokonywaniu rezerwacji. 
 2. W przypadku rezerwacji mieszkania, w którym dostępne są „dostawki”, a niespełnione są warunki minimalnej liczby gości, by taka „dostawka” była bezpłatna, będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50zł za noc (po wybraniu dostawki w sekcji „dodatki”).
 3. Dzieci do 2 lat - jeśli posiadacie Państwo swoje łóżeczko lub dziecko śpi z rodzicami, to jego pobyt jest darmowy W sytuacji kiedy przygotowujemy dodatkowe łóżeczko dla dziecka (+kołderkę, poduszkę, pościel i ręcznik) liczymy go jako normalnego gościa (50zł/ noc /osoba) Łóżeczko musimy wynająć od profesjonalnej firmy, która wypożycza nam je na kilka dni.
 4. W przypadku rezerwacji apartamentu przy ul. Józefa Piłsudskiego możliwa jest dodatkowo rezerwacja miejsca parkingowego, koszt 40zł za noc. Płatność uiszczana jest w gotówce
  w trakcie zameldowania. Prosimy w pierwszej kolejności zapytać nas o dostępność miejsc parkingowych, ponieważ ilość jest ograniczona.
 5. Opcjonalnie skorzystać można z opcji dostawy śniadań do mieszkania, koszt 30zł za zestaw (pakiet z : domowym chlebem, masło, ser, twaróg, pomidory, awokado, sałatkę, szynkę, jogurt wypełniony świeżymi owocami, musli i mus owocowy, torebkę herbaty i cytryny, saszetkę z kawą – możliwe też opcje wegetariańskie). Śniadania można wykupić dodając je w sekcji „dodatki”.
 6. Można skorzystać z usług typu: wycieczki, transfery lotniskowe, atrakcje rekreacyjne itd. Płatność uiszczana jest w gotówce w trakcie zameldowania.
 7. Opłaty za ewentualne zniszczenia ustalane są przez nasz zespół techników i obejmują naprawę uszkodzonych przedmiotów lub ich wymianę na nowe, identyczne, jeśli naprawa nie jest możliwa + pokrycie robocizny. Klient ma pełny dostęp do dokumentacji fotograficznej oraz faktur ewentualnych kosztów.
 8. Ewentualne kary od administracji narzucone za nieprzestrzeganie zasad domu będą pokrywane przez gościa (łamanie ciszy nocnej, brak recyclingu, nieszanowanie części wspólnych budynku itp. )
 9. Brak wymeldowania do godziny 11:00 może skutkować naliczeniem opłaty za kolejną dobę.

 

PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa uzależniona jest od ilości pokojów w mieszkaniu i prezentuje się następująco:

        - W przypadku mieszkań z 4 lub więcej pokoi: zameldowanie od 15:00 – 20:00

        - W przypadku mieszkań 3 pokojowych: zameldowanie od 14:00 – 20:00

        - W przypadku mieszkań 1 i 2 pokojowych: zameldowanie od 13:00 – 20:00

 1. Zameldowanie dostępne jest od godziny rozpoczęcia doby hotelowej bez ograniczeń, jednak po godzinie 20:00 doliczona będzie dodatkowa opłata 80zł za nocne zameldowanie. Płatność uiszczana jest w gotówce w trakcie zameldowania. Nie dotyczy samodzielnego zameldowania które oferujemy w niektórych mieszkaniach.

 

 1. W przypadku chęci klienta by zameldować się przed godziną rozpoczęcia doby hotelowej należy skontaktować się z personelem Just Home. Sp. z o.o. w celu potwierdzenia takiej możliwości. Just Home Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy takiej możliwości.

 

 1. Zameldowanie odbywa się o wcześniej umówionej godzinie (patrz punkt 6) w obecności przedstawiciela Just Home Sp. z o.o. Przekazywane są wtedy klucze do mieszkania oraz najważniejsze informacje i zasady korzystania z apartamentu.

 

 1. W niektórych mieszkaniach dostępna jest opcja samodzielnego zameldowania. Po podaniu godziny przyjazdu wysyłane są wtedy kody dostępu do budynku i samego mieszkania oraz wszelkie potrzebne informacje. Reguły użytkowania mieszkania wtedy klient musi poznać samodzielnie, korzystając z dostępnych w mieszkaniu materiałów informacyjnych.

 

 1. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu Just Home Sp. z o.o. najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu poprzez:
  1. kontakt telefoniczny 
  2. wiadomość sms (osoba rezerwująca + nazwa apartamentu) 
  3. wiadomość e-mail (osoba rezerwująca + nazwa apartamentu). 

 

 1. Przekazanie kluczy do apartamentu nastąpi zgodnie z: PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

 

WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Wymeldowanie możliwe jest maksymalnie do godziny 11:00.
 2. Korzystamy z opcji samodzielnego wymeldowania, gdzie klient zamyka mieszkanie i deponuje klucze, w miejscu wskazanym na instrukcji samodzielnego wymeldowania dostępnej w mieszkaniu.
 3. Mieszkania nie trzeba sprzątać, jako że opłata za sprzątanie końcowe naliczana jest
  w momencie dokonywania rezerwacji. Nie zwalnia to jednak z obowiązku pozostawienia posegregowanych odpadów. Więcej informacji na ten temat w instrukcji w mieszkaniu.
 4. Po wymeldowaniu i działaniach firmy sprzątającej Just Home skontaktuje się z klientem
  w sprawie ewentualnych zniszczeń, braków w wyposażeniu itd.

 

ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Jeżeli klient anuluje rezerwację w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem, całość opłaconych kosztów  tej rezerwacji zostanie w formie  płatności użytej do opłacenia rezerwacji.
 2. Jeżeli klient anuluje rezerwację po terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem, anulacja ta będzie bezzwrotna, opłacone koszty nie zostaną zwrócone.
 3. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą personelu Just Home Sp. z o.o. Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji obiekt. 
 4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późnego przybycia do obiektu, Just Home Sp. z o.o. nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. 
 5. Just Home Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę najmu. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy Just Home Sp. z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez klienta podlegają zwrotowi do 7 dni roboczych, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do dopełnienia formalności meldunkowych u przedstawiciela Just Home Sp. z o.o.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy Just Home Sp. z o.o. w godzinach od 22:00 do 06:00. Uprasza się
  o nieorganizowanie w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań, jak również o przyzwoite zachowanie w trakcie dnia, z racji że wynajmowane mieszkania znajdują się w budynkach mieszkalnych. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Just Home Sp. z o.o. osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Dodatkowo w przypadku naliczenia kary przez administrację budynku – całość kosztu ponosi klient.
 3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników firmy Just Home Sp. z o.o. o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. 
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników Just Home Sp. z o.o. o ewentualnych zastrzeżeniach w zakresie przygotowania apartamentu. Reklamacje zgłoszone po upływie jednej doby od przyjazdu nie zostaną rozpatrzone. 
 5. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, firma Just Home Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej w wysokości 200zł/noc za każdą dodatkową osobę. 
 6. W trakcie trwania ciszy nocnej w apartamencie przebywać może wyłącznie liczba osób wskazana w umowie. 
 7. Palenie tytoniu w apartamentach jest niedozwolone. 
 8. Klient w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania firmy Just Home Sp. z o.o.
  o zaistniałym zdarzeniu oraz do przywrócenia stanu poprzedniego lub wpłaty odszkodowania zgodnie z wyceną firmy Just Home Sp. z o.o.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Just Home Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie pobytu w apartamencie. 
 2. Just Home Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:  przerwami
  w dostawie mediów (m. in. prądu, wody, gazu, internetu).
 3. Just Home Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przez Gości istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19, przebywania na kwarantannie oraz za następstwa zdrowotne, a także ewentualne zakażenie się Gościa podczas pobytu COVID-19.
 4. Dokonując rezerwacji na stronie www.mikobnb.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  firma Just Home Sp. z o.o., ul. Miodońskiego 7, 30-437 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 679-307-92-92 (dalej: Administrator)
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Just Home Sp. z o.o. a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Just Home Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

 

Strona www.mikobnb.pl jest napędzana przez firmę IAI Sp. z o.o. i korzysta w pełni z jej polityki prywatności i plików cookies. Wszystkie regulacje można przeczytać na poniższej stronie:

https://www.idosell.com/pl/corp/privacy/policy/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa/

 

Just Home Sp. z o.o.

Miodońskiego 7

30-437 Kraków